• Home
  • /
  • Category Archives: Blog
Pothong main public transportation in Phuket

Public Transportation in Phuket

Phuket Local Bus There are always questions about transportation in Phuket, that how to traveling to the attractions, there are buses, how much or what’s the cheapest transportation? The Phuket main public transportation is the one of Phuket’s unique, it is the wooden bus which local calls “Song-Taew” or in an ancient called “Po-Thong”. The…

Thailand Tropical Garden

Thailand Tropical Garden

The Tropical gardens boast of exotic plants with flamboyantly blooms, from the botanic garden to the wonderful tropical garden landscape. Thailand has many popular plants, find some for the idea of a tropical garden corner. 1. Bird of Paradise The Bird of Paradise enjoys with the full sun and good drainage. They are excellent for…

Phuket-Map-Thailand

Drive Scenic Place in Phuket

Sarasin Bridge The Sarasin Bridge is the bridge connecting the mainland of Phang Nga province and Phuket province.  This 700 m. the bridge was built in 1976 to replace the ferry in the past, but now Sarasin Bridge becomes a tourist attraction where to enjoy a sunset and sea breeze since the Thepkasattri Bridge replaced…

การประกอบพิธีกรรมช่วงเทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต

การประกอบพิธีกรรมช่วงเทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต

พิธียกเสาโกเต้ง หนึ่งพิธีกรรมที่เป็นสัญญาณบ่งบอกให้รู้ว่าเทศกาลถือศีลกินผักได้เริ่มขึ้นแล้ว การประกอบพิธีอัญเชิญ องค์ยกฮ่องซ่งเต่ หรือ พระอิศวร และ องค์กิ๋วอ๋องไต่เต่ หรือ พระราชาทั้งเก้า มาเป็นประธานในพิธี โดยจะนำตะเกียงไฟบูชาเทวดาทั้ง 9 ดวง ขึ้นสู่ยอดเสาโกเต้งที่เป็นไม้ไผ่ตรง 36 ปล้อง ซึ่งพิธียกเสาร์โกเต้งจะจัดขึ้นในวันแรกของการเริ่มเทศกาลกินเจ     พิธีปีนบันไดมีด (พิธีโต่ทุ้ย) เป็นพิธีแสดงอิทธิฤทธิ์ของเหล่าบรรดาม้าทรงที่ต้องทนความเจ็บปวดกับใบมีดที่ที่คมกริบ นำไปมาวางเรียงเป็นขั้นบันไดหลายๆขั้น โดยด้านบนสุดของขั้นบันไดจะมีธงปักอยู่เสมือนเป็นเส้นชัยและจุดหยุดพักให้พระ เพราะบันไดของแต่ละศาลเจ้ามีความสูงอยู่ไม่ใช่น้อย ก่อนที่จะต้องปีนลงอีกด้านหนึ่งของบันไดซึ่งทำจากใบมีดเช่นกัน     พิธีลุยไฟ (โก้ยโห้ย) อีกหนึ่งพิธีที่ขอบอกว่าห้ามลอกเลียนแบบเป็นอันขาด พิธีลุยไฟถือเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่ทำขึ้นเพื่อชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ จากสิ่งไม่ดี สิ่งสกปรกทั้งหลาย โดยมีพระม้าทรงเป็นตัวแทน และยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงอิทธิฤทธิ์ในการควบคุมความร้อนจากกองไฟ ในแต่ละศาลเจ้าจะกำหนดวันทำพิธีของตนขึ้นมา ซึ่งจะได้รับความสนใจทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติเสมอ     พิธีแห่พระรอบเมือง (พิธีอิ้วเก้ง) พิธีแห่พระรอบเมือง หรือ อิ้วเก้ง อีกหนึ่งสีสันที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานถือศีลกินผักเลยก็ว่าได้ เปรียบเสมือนการออกประพาสเพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรของกษัตริย์ จะเห็นได้จากขบวนแห่ที่มีทั้งขบวนธง, เสลี่ยงเล็ก หรือ ไท่เปี๋ย, ขบวนของฉัตรจีน (นิ่วสิ่ว) ตามด้วยเสลี่ยงใหญ่…

12345