• Home
  • /
  • Celebrity Visits
  • /
  • Celebrity Visits Resort Phuket: อ้อม กานต์พิสชา Aom Karnpitcha Ketmanee
Celebrity Visits Phuket, Aom Karnpitcha

Celebrity Visits Resort Phuket: อ้อม กานต์พิสชา Aom Karnpitcha Ketmanee

Celebrity Visits: Thavorn Palm Beach Resort Phuket has recently welcomed Aom Karnpitcha Ketmanee Thai actress from Mae Bia (2015). Thank you very much for choosing to spend your quality vacation at Thavorn Palm Beach Resort Phuket.

 

Aom Karnpitchar, Karnpitchar Ketmanee

 

เมื่อเร็วๆนี้พนักงานทุกคนที่โรงแรมถาวรปาล์ม บีช รีสอร์ทมีความยินดีที่ได้มีโอกาสต้อนรับ คุณอ้อม กานต์พิศชา เกตุมณี นางเอกสาวจาก ภาพยนตร์ เรื่อง แม่เบี้ย 2015 ทั้งมีดีกรีเป็นถึงรองอันดับ 4 Miss Thailand World ปี 2009 และผลงานจากเรื่องอื่นๆ อาทิเช่น จันดารา ภาคปฐมบท และ ขุนพันธ์